Piotr Kostrzewski – Doradca podatkowy

Prawnik, od lipca 2007 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

Wcześniej, przez ponad 10 lat pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Toruniu oraz w Bydgoszczy, gdzie wykonywał pełne kontrole podatkowe największych podmiotów gospodarczych, kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministra Finansów oraz uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych.

W ramach działalności doradcy podatkowego specjalizuje się w obronie podatników w sporach z organami kontroli w postępowaniach sądowo-administracyjnych prowadzonych przed NSA, przede wszystkim na gruncie podatków VAT, CIT, akcyzy. Bronił podatników w trudnych sprawach dotyczących podmiotów działających w takich sektorach gospodarki, jak: branży budowniczej, nieruchomości, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, transportowej, informatycznej i przemysłowej, jak również w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów.

Pełnomocnik wielu podmiotów gospodarczych, wiedzę i doświadczenie wykorzystuje reprezentując podatników w toku kontroli trudnych stanów faktycznych na gruncie podatku VAT…w tym, m.in. w zakresie należytej staranności gospodarczej, prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwrotu podatku VAT, transakcji wewnątrzwspólnotowych i transgranicznych oraz świadczeń nieodpłatnych Reprezentuje podatników we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno – skarbowej.

Wykonywał kompleksowe czynności doradcze skomplikowanych transakcji gospodarczych na gruncie podatku VAT, cen transferowych oraz podatków dochodowych. Sporządza dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, audyty oraz zgodne z prawem optymalizacje podatkowe. Wykładowca prawa podatkowego – prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury sądowo – administracyjnej oraz procedur podatkowych, dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu Podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Zrealizował ponad 600 wykładów.

Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (portal podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy), licznych publikacji prawno – podatkowych oraz specjalistycznych filmów szkoleniowych (Podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy). Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu.

„Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej”
(Wydawnictwo Ekspert Księgowy, nr 323)


“Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki”
(Biblioteka Przedsiębiorcy Wszechnica Podatkowa).


e-book: “Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce”
(portal podatki.biz)

„Zakup usług niematerialnych”


„Metody rozliczania kosztów podatkowych”


„Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej”


„Sposoby zaskarżania rozstrzygnięć organów podatkowych i organów kontroli skarbowej”


„Postępowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej”


„Podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej i skarbowej”


„Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce”

 • „Orzecznictwo ETS i jego znaczenie dla ochrony praw podatników” – portal podatki.biz
 • „Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach transportowych o spedycyjnych” – portal podatki.biz
 • „Nieodpłatne przekazanie towarów – konsekwencje w zakresie podatku VAT” – portal podatki.biz
 • „Prawo do odliczenia VAT z faktury niezarejestrowanego kontrahenta” – portal podatki.biz
 • „Jak bronić koszty w toku prowadzonych kontroli” – portal podatki.biz
 • „Zakup usług marketingowych” – portal podatki.biz
 • „Koszty uzyskania przychodów – kontrowersje i wątpliwości” – portal podatki.biz
 • „Zasada swobody umów” – portal podatki.biz
 • „Ciężar dowodu w aspekcie kosztów podatkowych” – portal podatki.biz
 • „Zanim będzie za późno – kontrola wewnętrzna” – portal podatki.biz
 • „Świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariusz i członków zarządu” – portal podatki.biz
 • „PKPiR – krok po kroku” – portal podatki.biz
 • „Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości” – portal podatki.biz
 • „Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych” – portal podatki.biz
 • „Dokumentowanie kosztu zakupu usług niematerialnych” – portal podatki.biz
 • „Opodatkowanie nabycia w drodze zachowku” – portal podatki.biz
 • „Prawo do oceny materiału dowodowego” – portal podatki.biz
 • „Protokół kontroli podatkowej” – portal podatki.biz
 • „Dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej” – portal podatki.biz
 • „Aby decyzja była ważna trzeba ją skutecznie doręczyć” – Gazeta Rzeczposplita
 • „Kiedy powstaje przychód z odszkodowania” – Gazeta Rzeczposplita
 • „Nagrody dla klientów w ramach sprzedaży premiowej” – Gazeta Rzeczposplita
 • „Można odliczyć VAT w faktur dla małżonków” – Gazeta Rzeczposplita
 • „Jak rozliczyć kaucję zatrzymana przez kontrahenta” – Gazeta Rzeczposplita
 • „Kontrola podatkowa i skarbowa” – Ekspert Księgowy
 • „Koszty uzyskania przychodów” – Ekspert Księgowy
 • „Opodatkowanie zbycia nieruchomości” – Ekspert Księgowy
 • „Podatki dochodowe” – Ekspert Księgowy
 • „Nieodpłatne świadczenia w prawie podatkowym” – Ekspert Księgowy

Realizuje wykłady oraz seminaria dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, obowiązujących procedur kontroli oraz procedury sądowo – administracyjnej. Od ponad 12 lat realizuje wykłady dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, portalu podatki.biz oraz wielu podmiotów prywatnych, przeprowadził ponad 600 wykładów. Aktualnie realizuje tematy z obszaru praktyki podatku VAT, Orzecznictwa TS UE i Dyrektywy VAT, Nowelizacji VAT, CIT, PIT, Nowej Ordynacji podatkowej, Kontroli KAS oraz postępowań kontrolnych organów podatkowych. Prowadzi specjalistyczne wykłady branżowe – Praktyka podatku VAT w branży budowlanej, Podatek VAT w transakcjach transgranicznych, Prawo do odliczenia podatku naliczonego – podstawowe uprawnienie podatników VAT (case study).

Możliwość przygotowania specjalnych wykładów wertykalnych, na zamówienie klientów indywidualnych, z uwzględnieniem specyfiki oraz profilu działalności każdego podmiotu gospodarczego.

Marcin Kołecki – Radca Prawny

Przez 21 lat związany z PKN ORLEN SA i jego grupą kapitałową, aktywność zawodową rozpoczynał w Petrochemii Płock SA w Biurze wice-prezesa ds. Ekonomiczych i Finansowych Spółki, by następnie pracować w dziale podatków, dziale zarządzania siecią stacji paliw, a od roku 2000 nieprzerwanie w dziale i Biurze Prawnym Koncernu. Kierował działem prawnym Spółki zapewniając pomoc prawną zarządowi PKN ORLEN SA oraz koordynując współpracę z kancelariami prawnymi. Uczestniczył w wielu złożonych projektach, negocjacjach i transakcjach o bardzo wysokiej wartości kapitałowej także o charakterze transgranicznym. Współpracował z prawnikami zagranicznymi, był także doradcą ORLEN Projekt SA, ORLEN Eko sp. z o.o., ORLEN Serwis SA,. W ramach indywidualnej praktyki współpracował m.in ze: Swedish Trade Council (Exportrådet), ROTOTEK, EUCO SA, INFOR sp. z o.o.

Posiada bardzo bogate doświadczenie procesowe oraz praktykę m.in. w zakresie: prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, przewozowego, procedury cywilnej, egzekucji i windykacji, prawa pracy, prawa podatkowego, zabezpieczeń finansowych oraz prawa ubezpieczeń. Członek rad nadzorczych, wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 • „Podatek Vat od usług marketingowych”
 • „Odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT-7”
 • „Zwrot VAT za zakupy finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej”
 • „Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie”
 • „Skutki braku elementów formalnych w fakturze VAT”
 • „Opodatkowanie usług w zakresie ochrony zdrowia”
 • „Rezerwowe kasy rejestrujące”
 • „Kary porządkowe w ordynacji podatkowej”
 • „Obowiązek podatkowy komitenta”
 • „Usługi doradztwa podatkowego”
 • „Organizacja imprez handlowych”
 • „Usługi najmu na rzecz kontrahenta zagranicznego”
 • „Najem nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków”
 • „Zasada swobodnej oceny dowodów w Ordynacji podatkowej”
 • „Rejestracja podatnika VAT”
 • Instrukcja kancelaryjna w praktyce
 • Weksel w obrocie gospodarczym
 • Wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o roboty budowlane

Tworzymy zgrany zespół. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, ściśle ze sobą współpracujemy, osiągają oraz realizują cele naszych klientów. Wyróżnia nas unikalne połączenie, którego nie jest łatwo znaleźć na rynku usług doradczych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Biuro Płock

ul. Obrońców Helu 15
09-410 Płock

tel: +48 668 096 695
kolecki@pkmksp.com

Informacje

© 2019 PKMKSP Powered by: Design-it