W roku 2019 ustawodawca wprowadził obszerne nowelizacje ustawy o podatku VAT, skutkujące istotnymi zmianami rozliczeń tego podatku, obowiązującymi również od 1.01.2020 r., które obejmują nie tylko przedsiębiorców, ale również całą sferę budżetową.

Naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, jak również zapłata na rachunek bankowy kontrahenta, który nie jest zamieszczony na białej liście powoduje bezwzględny brak możliwości rozliczania kosztów podatkowych od 1.01.2020 r. Wprowadzane przepisy powodują liczne wątpliwości interpretacyjne podatników. Ministerstwo Finansów wydaje kolejne ogólne wyjaśnienia w zakresie ostatnich nowelizacji, które mają pomóc podatnikom w interpretacji nowelizowanych przepisów.

Wprowadzane zmiany dotyczą wielu istotnych obszarów podatku VAT oraz obejmują, m.in.:

 • likwidację procedury odwrotnego obciążenia,
 • wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT,
 • modyfikację regulacji prawnej solidarnej odpowiedzialności,
 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • likwidację starych deklaracji VAT oraz wprowadzenie nowych plików JPK_VAT oraz nowych deklaracji dla podatku VAT od 1.04. oraz 1.07.2020 r.,
 • wprowadzenie obowiązku posiadania mikrorachunku podatkowego dla wpłat w tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT,
 • zmiany praktyki funkcjonowania wielu instytucji prawnych (w tym, m.in.: pierwszego zasiedlenia, zmian w zakresie zwolnień podmiotowych, podatku VAT od importu towarów, faktur VAT wystawianych do paragonów fiskalnych, przesłanek wykreślenia z rejestru podatników VAT),
 • wprowadzenie kary administracyjnej za błędy w ewidencji VAT,
 • obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line, oraz
 • obowiązek stosowania w rozliczeniach bankowych tzw. białej listy podatników VAT.

W roku 2019 zapadły również istotne orzeczenia TS UE, mające duże znaczenie dla polskich podatników, w tym, m.in. dotyczące:

 • stawki 0% dla eksportu towarów – wyrok TS UE z 17.10.2019 r. w sprawie C 653/18,
 • czynności wykonywanych przez członka rady nadzorczej fundacji – wyrok TS UE z 13.06.2019 r. w sprawie C-420/18,
 • kwalifikacji udostępnienia kart paliwowych – wyrok TS UE z 15.05.2019 r. w sprawie 235/18,
 • ulgi na złe długi – wyrok TS UE z 8.05. 2019 r. w sprawie C 127/18,
 • zakazu odliczania przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych – wyrok TS UE z 2.05.2019 r. w sprawie 225/18,

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią:

 • rozwiązujemy wszystkie problematyczne stany faktyczne w zakresie ostatnich nowelizacji VAT,
 • pomagamy we właściwy sposób interpretować nowelizowane przepisy ustawy,
 • wskazujemy obszary zagrożeń negatywnymi kwalifikacjami dokonywanymi przez organy podatkowe,
 • udzielamy porad, konsultacji i wyjaśnień, jak również
 • reprezentujemy podatników w sporach z organami podatkowymi.

Biuro Płock

ul. Obrońców Helu 15
09-410 Płock

tel: +48 668 096 695
kolecki@pkmksp.com

Informacje

© 2019 PKMKSP Powered by: Design-it